نیلوفر ایمان خان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)مدیریت بازرگانیایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(مدیر گروه مدیریت بازرگانی- تحصیلات تکمیلی)آزمایشیتمام وقت۹